Opinie / Blogs

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"58","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-pencil","topn":"50","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 • De maand van ... Jan Smelik | November 2021

  10-12-2021 0 reacties

  November begon met een bezoekje aan onze dorpsfysiotherapeut vanwege rugklachten (tja, we worden allemaal een dagje ouder ...). De dag erna een overleg met de dorpsondersteuner en de zorgcoördinator van Austerlitz Zorgt, samen met mijn beoogde opvolger als voorzitter, Charles Laurey. Heel nuttig om de klokken weer eens gelijk te zetten. En ook wel weer grappig als je bedenkt dat de dorpsfysio en onze dorpsondersteuner één en dezelfde persoon zijn!


  Lezing Thorbeckebijeenkomst
  Op vrijdag 5 november was ik uitgenodigd om op de Universiteit Leiden te reflecteren op een essay van Esmée Driessen dat verschenen is in het boek Juridische vragen in het sociaal domein. Zij betoogt hierin dat partijen als NLZVE pleiten voor populatiebekostiging, maar dat die bekostigingsvorm helemaal niet zo gunstig is voor bewonerscollectieven. Het gebrek aan schaalvoordelen, de zwakke positie in tenders en de vele valkuilen in de samenwerking met de gemeente maken dat bewonerscollectieven in haar ogen weinig kans maken om als uitvoerende partij te worden gekozen. Mijn reactie hierop was dat dit zeker opgaat in het huidige paradigma van marktwerking, aanbestedingsprocedures, winner takes all en controledrang vanuit de budgethouder. Maar NLZVE en anderen pleiten al langer voor een nieuw paradigma: een ecosysteem op basis van een nieuwe kernwaarde: gezondheidswinst en -rendement. Wijkpartners, inclusief bewoners, nemen hierbij gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. Hiervoor is populatiebekostiging eigenlijk een voorwaarde.

  ’s Avonds met mijn Sandra lekker gegeten in het centrum van Leiden (weet je nog dat je gewoon ’s avonds in een restaurant mocht?) en de volgende ochtend op de fiets naar Amsterdam voor het klimaatprotest.

  Kwaliteitsraad
  Ik weet niet of ik hier al eerder over geschreven heb, maar ongeveer elke zes weken is er een vergadering van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Deze bestaat uit tien onafhankelijke raadsleden - waaronder ik dus - die gezamenlijk het Zorginstituut van advies dienen over de kwaliteit van zorg. De raad toetst door het veld gemaakte kwaliteitsstandaarden en indien nodig kan doorzettingsmacht worden ingezet, wat zoveel betekent als: als jullie er niet uitkomen, dan beslissen wij wel. Bekend voorbeeld hiervan is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  Op 11 november vergaderden we eindelijk weer eens fysiek in Utrecht. We hebben onder andere gesproken over de coronacrisis en de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de kwaliteit op de intensive care. En we kregen te horen wie de nieuwe voorzitter wordt: Floortje Scheepers, die al raadslid was. Ik ben hier heel blij mee, omdat zij, net als de vorige voorzitter Jan Kremer, open staat voor vernieuwing.

  MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen
  Tijdens de eerste week van november liep de inschrijvingsperiode van de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen. Hiermee kunnen lokale zorginitiatieven op een heel makkelijke manier een eenmalig bedrag ontvangen om hun organisatiekracht te versterken, een onderdeel waar normaal moeilijk ondersteuning voor te krijgen is. De subsidie maakt deel uit van het programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk van VWS, ik schreef hier al eerder over.
  Op vrijdag 12 november kregen we van de mensen van de MAEX een overzicht van alle bijna 100 aanvragen om te beoordelen. Dat hebben Nanneke van der Heijden en ik samen gedaan, met waar nodig overleg met regiocoördinatoren. Dinsdag 16 november hebben we alle twijfelgevallen met MAEX doorgenomen. Uiteindelijk zijn er 32 aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag van een kleine 80.000 euro. De initiatieven ontvingen op 17 november hiervan bericht en op 20 november stond het geld op hun rekening. Zo snel kan het gaan!

  Nieuwe voorzitter voor NLZVE!
  De bestuursvergadering van 17 november stond in het teken van de kennismaking met Mike Leers. Hij is bereid om het voorzitterschap van NLZVE op zich te nemen. Op de pagina Wie zijn wij? kun je meer over hem lezen, maar in het kort: hij pas heel goed in het profiel dat wij voor deze functie hadden opgesteld. Dus het bestuur heeft hem volmondig aanbevolen aan de ledenvergadering, die op 25 november de formele benoeming van Mike heeft bekrachtigd.
  Ik kijk uit naar de samenwerking met Mike. Eén ding hebben we alvast gemeen: we houden allebei van vakantiefietsen. Hoewel ik vergeleken met hem een beginner ben, die nog niet verder is gekomen dan onze buurlanden. Mike gaat met enige regelmaat fietsen in landen als Cambodja ...

  Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een bestuurslid: Gertrude van Driesten. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de besluitvorming rond onze kernwaarden en de strategie voor de komende jaren. Gertrude, bedankt!

   

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Oktober 2021

  04-11-2021 0 reacties
  Bericht De maand van ... Jan Smelik | Oktober 2021 bekijken

  Oktober was de maand waarin (bijna) alles weer mocht. Maar ook de maand waarin het coronatoegangsbewijs  zijn intrede deed. In Austerlitz leidde dit tot behoorlijk wat discussie. Wat mag wel en wat niet in het dorpshuis? En welk belang heeft voorrang: dat iedereen kan meedoen - ook mensen die die niet gevaccineerd willen (of kunnen) worden - of de angst van kwetsbare mensen om besmet te worden door ongevaccineerde dorpsgenoten? Ik vind het uiterst ingewikkeld en heel lastig om dit in harmonie op te lossen. En om mijn persoonlijke standpunt ondergeschikt te maken aan de opinie van de meerderheid.

  Tijdens de herfstvakantie was ik een weekje in Spanje, nog even genieten van mooi nazomerweer in de prachtige stad Segovia. Daarom een vrij kort verslag dit keer.

  NACIC
  Ik was gevraagd om te spreken tijdens de plenaire openingssessie van de North American Conference on Integrated Care. Online natuurlijk. De keynote werd gegeven door een goede bekende in de wereld van de commons en uitvinder van de ABCD-methode: Cormac Russell. Wat een inspirerende man is dat! Hopelijk kunnen we hem eens naar Nederland halen.

  Kennismakingsavond bewoners Hart van Austerlitz
  Diezelfde avond kon eindelijk een ontmoetingsavond plaatsvinden met en voor de bewoners van het Hart van Austerlitz. Die wonen er al meer dan een jaar! Het was een heel gezellige en informatieve avond, die door een kleine 50 bewoners, jong en oud, werd bezocht. Marianne en ik waren namens Austerlitz Zorgt aanwezig om aan de bewoners te vertellen wat zij van ons kunnen verwachten en om te inventariseren welke verdere wensen er leven.

  GideonsB
  Op 7 oktober bezocht ik een bijeenkomst met een bont gezelschap op initiatief van GideonsB, een club van zorgbestuurders die een andere benadering kiezen dan de gebruikelijke. In plaats van 'van A naar A+' (dezelfde dingen beter gaan doen) 'van A naar B' (écht veranderen, naar plan B dus). Zij zien in de enorme groei van burgerinitiatieven een duidelijke indicatie van behoefte en urgentie. De vraag is: kunnen we de krachten bundelen? Een goed begin, wordt vervolgd.

  Inspiratiemiddag Zorgzame Gemeenschappen
  De laatste week van oktober stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van de Inspiratiemiddag Zorgzame Gemeenschappen, die Nederland Zorgt Voor Elkaar samen met KNHM foundation en Triodos Bank organiseerde. Door de komst van Koning Willem-Alexander moest de middag van minuut tot minuut gepland worden, in overleg met de Dienst Koninklijk Huis, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. En vervolgens natuurlijk weer afgestemd met het organiserend comité. Maar het resultaat was geweldig! Ongeveer 100 actieve bewoners uit het hele land waren aanwezig om in workshops ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Wij waren te gast in het prachtige kantoor van de Triodos Bank te Driebergen. Jitske Kramer gaf een cabareteske, maar inhoudelijk heel rijke voordracht. Het voorzitterschap werd op professionele en charmante manier ingevuld door Tine de Moor. Een memorabele middag, waarvan ik nog dagen moest bijkomen. Gelukkig was het op een vrijdagmiddag!

 • De maand van ... Jan Smelik | September 2021

  14-10-2021 0 reacties

  De maand september stond in het teken van gedeeltelijke terugkeer naar de situatie van vóór corona. Opeens had ik weer fysieke vergaderingen, van de Kwaliteitsraad onder andere, maar ook nog steeds veel digitale besprekingen. Dit zal ook wel zo blijven, digitaal als het kan, fysiek als het moet.


  (Voor)zorgcirkels

  Op 2 september had ik een online ontmoeting met Henk Geene. Hij heeft in zijn woonomgeving, het land van Cuijk, een prachtig project opgezet, waarbij groepen ouderen elkaar helpen. Hij noemt dat voorzorgcirkels, of, als er wat meer zorg nodig is: zorgcirkels. Henk stelt: “75- helpt 75+, het is beter een sociale structuur te ontwerpen die bijdraagt aan het voorkómen van ‘losse probleemvelden’ als eenzaamheid, dan dat meerdere versnipperde initiatieven rondom verschillende probleemvelden worden opgezet”. Een goed functionerende (voor)zorgcirkel kan tijdig een probleem signaleren en in de samenwerking tussen inwoners en zorg- en welzijnsprofessionals zoeken naar de meest adequate oplossing. Het doel is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zodat het eigen netwerk in stand wordt gehouden.

  Mijn idee is dat dit met name in wijken waar niet zo snel een bewonerscollectief van de grond komt een heel goed concept is. Het lijkt een beetje op de broodfondsen, waarin een groep ondernemers bij ziekte voor elkaars inkomen zorgt.

  Overleg met VWS

  Eind 2021 eindigt de projectsubsidie van VWS waarmee NLZVE haar activiteiten bekostigt. In september is enkele keren overleg geweest over de voortzetting van de subsidie in 2022 en verder. Hopelijk komen we hier snel uit, zodat we ook aan het team zekerheid kunnen bieden dat we door kunnen gaan met ons werk.

  MAEX Zorgzame Gemeenschappen

  Ook diverse besprekingen met de mensen van MAEX. We sturen aan op een intensieve samenwerking, waarbij de kaart van zorgzame gemeenschappen in de MAEX-omgeving kan worden opgenomen. Daarnaast is MAEX onze partner in de Impuls Zorgzame Gemeenschappen (zie hierna).

  Maatschappelijke stimulering vrijwilligers in hulp, zorg en dienstverlening

  Hier heb ik al eerder over geschreven, maar begin van deze maand konden we echt van start met het organiseren en verdelen van deze subsidie. De subsidieaanvragen van de regionale netwerken is in september besproken, hier en daar aanpassingen aan subsidievragers voorgelegd, en we hebben veel regionale netwerken blij kunnen maken met het door hen aangevraagde bedrag. In oktober gaan we verder met de subsidie voor lokale initiatieven, de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

  Brochure Dorpsondersteuner

  Diverse vergaderingen tussen NLZVE en Vereniging van Kleine Kernen Limburg om te komen tot de definitieve tekst en layout van onze gezamenlijke brochure over de dorpsondersteuner.

  De dorpsondersteuner is niet meer weg te denken uit onze gemeenschappen. In de brochure lees je wat een dorpsondersteuner doet, wat er de voordelen van zijn en waar je rekening mee moet houden als je met een dorpsondersteuner wilt gaan werken.

  We zijn erg blij met het resultaat! Download hier 'De dorpsondersteuner'

  Op 1 oktober vond de eerste landelijke Dag van de Dorpsondersteuner plaats, maar daarover dus volgende maand meer….

  Maatschappelijke Expertgroep Ouder Worden 2040

  De komende 20 jaar veroudert onze samenleving enorm. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hiermee worstelen we met z’n allen. Hoe wonen en werken we in 2040? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?

  Vele partijen denken hierover mee in het programma Ouder Worden 2040. Ik ben gevraagd om mee te doen aan de Maatschappelijke Expertgroep, een breed samengestelde denktank. Op 20 september bespraken we een drietal toekomstscenario’s die door BeBright, het adviesbureau dat het programma uitvoert, waren opgesteld. Herkenbare scenario’s, waar in twee van de drie bewonerscollectieven een grote rol spelen. In de komende maanden worden deze scenario’s verfijnd en uitgewerkt en deze dienen als leidraad voor de vraag: hoe verder?

  Wordt vervolgd.

  Apotheekhoudende huisartsen

  Ook actueel: het voortbestaan van apotheekhoudende huisartsen wordt bedreigd. Meer dan een miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk van een apotheekhoudende huisartspraktijk, vooral op het platteland. Maar voor deze kleine praktijken wordt het steeds lastiger om aan de eisen te voldoen die zorgverzekeraars aan hen stellen. Met het verdwijnen van huisartspraktijken staan ook andere (zorg)voorzieningen in dorpen onder druk.

  Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen zijn we bezig met het schrijven van een manifest om voor deze situatie aandacht te vragen.

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Juli en augustus 2021

  13-09-2021 0 reacties
  Bericht De maand van ... Jan Smelik | Juli en augustus 2021 bekijken

  Juli en augustus zullen we ons herinneren als nogal kille en regenachtige maanden, met als ‘hoogtepunt’ het Dansen met Jansen-debacle. Of toch de soap van de kabinetsformatie? In elk geval was deze periode niet zo bevorderlijk voor het vertrouwen in onze overheid.

  Groningen
  De maand juli begon met een werkbezoek aan Groningen. Dat vond plaats in Kloosterburen, waar ik samen met Luit Hummel, onze helpdeskadviseur voor Noord-Nederland, te gast was in het Olde Heem bij ons bestuurslid Anne Hilderink. Wat een prachtige omgeving en hoe mooi om te zien hoe de dorpscoöperatie Klooster en Buren zorg, wonen, welzijn, erfgoedbeheer en voedsel met elkaar combineert!

  Ook kennisgemaakt met Rik van Niejenhuis, de nieuwe directeur van Groninger Dorpen. Een daadkrachtige én aimabele man met een enorm netwerk in zowel provincie als stad.

  Masterclass Zorg & Wonen
  Op 7 juli gaf ik een workshop tijdens de Masterclass Wonen en Zorg voor bestuurders van zorginstellingen en woningcorporaties. Kern van mijn verhaal: met intensieve betrokkenheid van bewoners kan je pas echt levensloopbestendig ontwikkelen en een wijk laten ontstaan op basis van samenredzaamheid.

  De demografische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende druk op ons zorgstelsel. In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Dit zal grote gevolgen hebben voor de vraag naar zorg, ondersteuning en passende huisvesting. Bij ongewijzigd beleid moet in 2040 een kwart van de mensen in de zorg werken om aan de vraag te voldoen. De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden zal bieden om deze groei te realiseren. Moeten we überhaupt het heil wel verwachten van het systeem? Of is het wellicht beter om burgers in de gelegenheid te stellen de zorg en ondersteuning van ouderen in hun wijk of dorp te organiseren? De vraag stellen is hem beantwoorden.

  Stadsdorpen Amsterdam
  Tot onze vreugde zijn de samenwerkende Amsterdamse Stadsdorpen ook lid geworden van NLZVE. Op 8 juli reisde ik af naar onze hoofdstad en sprak uitgebreid met Peter Zijlema, voorzitter van Stadsdorp Westerpark, en Jacques Allegro, nestor van de Stadsdorpen en één van de grondlegger van onze beweging.

  Dagje hei
  Medio juli vond een heidag plaats waarop we met het bestuur van gedachten hebben gewisseld over de strategie voor de komende jaren. Toch mooi hoe je via een schijnbaar chaotisch proces toch tot een rode draad kunt komen. De uitkomsten ervan zijn inmiddels met de leden en de medewerkers besproken. Volgende stap: overleg met het ministerie van VWS. Dan uitwerken tot een subsidieaanvraag voor de komende jaren.

  Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’
  Tijdens de vakantie kwam een mail binnen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Groeiplan dat wij voor de zomer hebben ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Niet geheel onverwacht betrof dit een afwijzing. Letterlijke tekst: “We hebben uw groeiplan met veel interesse gelezen, maar uw groeiplan wordt helaas niet betrokken bij het ontwikkelen van voorstellen door ons of door een ander ministerie.”

  Heel jammer natuurlijk, maar we laten het hier niet bij zitten. Ten eerste gaan we natuurlijk nog vragen waarom men ons plan niet ziet zitten. En we kunnen later, nadat de Instellingswet Nationaal Groeifonds is aangenomen, ons voorstel direct indienen bij het Nationaal Groeifonds.

  In elk geval hebben we in korte tijd een groot aantal organisaties achter ons plan gekregen, wat een goede kiem is voor verdere samenwerking.

  Maatschappelijke stimulering vrijwilligers in hulp, zorg en dienstverlening
  Een mond vol, maar het gaat hier om een subsidiepakket van het ministerie van VWS voor vrijwilligersorganisaties om de activiteiten na de coronacrisis weer een boost te kunnen geven. NLZVE is een van de vrijwilligersorganisaties die deze subsidie ontvangen met het doel de bewonerscollectieven in ons land te ondersteunen. In juli en augustus zijn al plannen door de regionale netwerken – de leden van NLZVE – ingediend. In het najaar wordt in samenwerking met de MAEX een Impuls uitgezet onder lokale bewonerscollectieven. We wachten nog even op formeel groen licht vanuit het ministerie, maar dan kunnen we vol aan de slag! De plannen moeten namelijk dit jaar nog (grotendeels) worden uitgevoerd.

  Vakantie
  Eind juli begon mijn vakantie, waar ik wel aan toe was. Deze heb ik samen met mijn Sandra grotendeels op de fiets doorgebracht in Denemarken. Aanrader!

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Juni 2021

  12-07-2021 0 reacties
  Bericht De maand van ... Jan Smelik | Juni 2021 bekijken

  Juni was voor mij een relatief korte werkmaand vanwege een weekje fietsen naar Texel, maar dat zou je aan deze column niet aflezen. Enfin, het meest bijzondere van de afgelopen maand was wel dat er voor het eerst weer fysieke bijeenkomsten plaatsvonden, hoewel het gros nog digitaal was. Maar heerlijk om af en toe eens niet de hele dag achter een scherm te zitten!

  Ella Vogelaar Academie nu echt in de lucht!
  De eerste webinars van de Ella Vogelaar Academie zijn in juni opgenomen en staan online, inclusief mijn eigen verhaal over Duurzame Ouderenzorg. In een half uur geef ik een overzicht van de ontwikkelingen in de zorg voor onze ouderen inclusief,  hoe kan het ook anders, een beschrijving van de rol van de samenleving zelf. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn: het webinar staat online. En als je de moeite zou willen nemen om feedback te geven – het is voor mij ook de eerste keer - ... dan graag!

  Expertmeeting brede monitor burgercollectieven
  Op 9 juni vond een digitale bijeenkomst plaats met experts en onderzoekers over de mogelijke opzet van een brede monitor burgercollectieven. Dit is een onderzoek met als doel de omvang en de maatschappelijke en economische waarde van de beweging van lokale burgercollectieven in kaart te brengen. De monitor biedt een integraal inzicht over alle domeinen heen en legt de basis voor de erkenning dat onze beweging hard nodig is om de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden en om duurzame brede welvaart te realiseren.
  Het idee van de brede monitor is ontstaan naar aanleiding van gesprekken met het SG-overleg - zeg maar de topambtenaar van elk ministerie - met een coalitie van landelijke organisaties van georganiseerde burgers. Nnaast NLZVE zijn dat LSA bewoners, LVKK, Energie Samen, Cooplink en MAEX. Deze coalitie heeft tevens een position paper geschreven.

  Dialoogbijeenkomst Kwaliteitsraad
  Direct daaraan voorafgaand – pfff, sommige dagen…. – was een eveneens digitale dialoogbijeenkomst over passende zorg, georganiseerd door de Kwaliteitsraad waarvan ik deel uitmaak. Los van wat technische problemen was het een leerzame bijeenkomst met een breed scala aan deelnemers. Vanzelfsprekend heeft ondergetekende ervoor gezorgd dat de stem van de georganiseerde burger goed vertegenwoordigd was, waaronder twee bestuursleden van NLZVE!

  Maatschappelijke Expertgroep Ouder Worden 2040
  Ouder Worden 2040 is een landelijk programma in opdracht van VWS waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en veranderagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te formuleren. Voor deze brede maatschappelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Met deze scenario’s kunnen we verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Eén van de groepen die hiervoor zijn samengesteld is de maatschappelijke expertgroep, die bestaat uit kenners en doeners van veel verschillende pluimage. Ik maak hiervan deel uit, samen met enkele ‘bondgenoten’, zoals Jitske Tiemersma (KNHM) en Peter Boerenfijn (Habion). Ook hier moet het geluid van de burger natuurlijk stevig doorklinken! Op 17 juni vond de tweede sessie plaats, een flink lange online meeting (vijf uren!), maar heel goed georganiseerd door BeBright, en met voldoende pauzes gelukkig. Tijdens deze sessie werden drie maatschappijbeelden besproken, als basis voor de te ontwikkelen scenario’s. Na de zomervakantie gaan we verder met de scenario’s, ik ben razend benieuwd.

  Meer wel
  Ik schreef al eerder over het boek Meer wel van De Publieke Zaak. Hieraan hebben meer dan 150 mensen meegeschreven, onder eindredactie van Mickey Huibregtsen. Het boek is op 28 juni gepubliceerd en is gratis online te lezen. Echt een aanrader!

  Brochure dorpsondersteuner
  Met de VKKL en de NLZVE helpdesk zijn we bezig een brochure te schrijven over de dorpsondersteuner (of buurtassistent, of welke naam deze ook heeft). De tekst is vrijwel klaar; in de zomer vindt de lay-out en het drukwerk plaats en in september organiseren we een bijeenkomst met dorpsondersteuners uit het hele land – en hun ‘managers’ - om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. En om de kersverse brochure uit te reiken aan de eerste dorpsondersteuner van ons land...

   

   

 • De maand van ... Jan Smelik | Mei 2021

  11-06-2021 0 reacties
  Bericht De maand van ... Jan Smelik | Mei 2021 bekijken

  De afgelopen maand was die van de omslag: de lente kwam halverwege de maand goed los en het coronavirus is eindelijk op z’n retour. Zou er een causaal verband zijn? Ik ga de discussie maar niet aan … In elk geval was het een groot genot om eindelijk weer met mijn dorpsgenoten op het terras te kunnen zitten!

  Ella Vogelaar Academie
  Het wordt steeds spannender voor de start van de Ella Vogelaar Academie. De online leeromgeving is bijna klaar, de eerste webinars worden opgenomen, de communicatie voorbereid. Nog even geduld …

  Zeeland bruist
  Op 25 mei vond een digitale bijeenkomst plaats van Zeeuwse zorginitiatieven op initiatief van ZeelandBruist, NLZVE en de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland. Dit was de eerste keer dat we in deze provincie verbinding hebben gelegd tussen zorgzame gemeenschappen. We hopen dat dit een vervolg krijgt en dat er een meer permanent netwerk ontstaat, zoals in de meeste andere provincies al langer bestaat.

  En ook Flevoland trouwens …
  Ook Flevoland is qua netwerk nog een witte vlek, maar hier zijn we eveneens bezig om te kijken of er een regionaal netwerk kan ontstaan, onder andere met de Provincie. Marcel Kolder is hier onze vooruitgeschoven post.

  Kwaliteitsraad
  Het is deze maand niet allemaal Nederland Zorgt voor Elkaar wat de klok slaat. Hemelvaartsdag heb ik grotendeels besteed aan het schrijven van een signaal voor de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hopelijk lukt het om een medisch onderwerp met een grote impact op pakweg 50% van onze bevolking op de meerjarenagenda te krijgen. Dat is de prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten van het Zorginstituut. Als een onderwerp hier op staat, is er een stok achter de deur voor veldpartijen om een kwaliteitsinstrument te ontwikkelen.

  Austerlitz Zorgt
  Op 19 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Coöperatie Austerlitz Zorgt, waarvan ik voorzitter ben. We hadden vorig jaar het afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur, Jan Snijders en Wim Oerlemans, uitgesteld in de hoop dat we het nu in levenden lijve zouden kunnen doen, maar helaas … Ondanks de online vergadering was het toch een warm afscheid met mooie woorden. Wat mij betreft was de uitvoering van het lied dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven is over het Hart van Austerlitz het hoogtepunt van de avond.

  Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’
  Soms ontgaat iets je volledig. Bijvoorbeeld dat iedereen ideeën kan indienen voor het Nationaal Groeifonds, ook wel Wopke-Wiebesfonds genoemd, met in totaal 20 miljard aan investeringen. Enkele dagen voor de deadline van 31 mei werd ik gebeld door Floor Ziegler van de StadmakersCoöperatie of het geen idee zou zijn om met een coalitie van burgerorganisaties een gezamenlijk plan in te dienen. Zo gezegd, zo gedaan. In een paar dagen tijd hebben we het Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’ geschreven, en zo’n 20 organisaties hebben dit mede ingediend. Echt fantastisch!

  Het Groeiplan omvat onder andere een investering van 500 miljoen euro in de sociale basisinfrastructuur, en is hier te lezen.

  Ontmoetingsdag Habion
  Habion is een landelijk werkende woningbouwvereniging voor ouderenhuisvesting. Hun bouwprojecten worden altijd in nauwe samenspraak met wijkbewoners gerealiseerd, vanuit een integrale visie op ouderenzorg. Habion doet mee aan een pilot voor sociaal aandeelhouderschap van NLZVE. In het kader daarvan vond in Loenen aan de Vecht een ontmoeting plaats tussen de helpdeskadviseurs van NLZVE en de wijkregisseurs van Habion. We bleken zoveel raakvlakken te hebben! Maar eerlijk gezegd hadden Peter Boerenfijn, directeur van Habion, en ik dit wel verwacht.  We hopen en verwachten dat we door de wederzijdse kennismaking elkaar weten te vinden als we in wijken aan de slag gaan.

   

   

 • De maand van ... Jan Smelik | April 2021

  05-05-2021 0 reacties

  De maand april zal de annalen ingaan als een kille maand, letterlijk en figuurlijk. Onveranderd slechte berichten van het coronafront, de lente die maar op zich laat wachten, een lente die dit jaar nog meer dan anders het teken is van hoop en terugkeer naar vrolijker tijden. Maar er was zeker ook goed nieuws!

  Maatschappelijke stimulering vrijwilligerswerk
  Het kabinet heeft in februari 200 miljoen euro 'coronasteun' beschikbaar gesteld voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Een klein deel hiervan is gereserveerd om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het vrijwilligerswerk in ons land te ondervangen.
  NLZVE is één van de vrijwilligersorganisaties die deze subsidie ontvangen met het doel de bewonerscollectieven in ons land te ondersteunen. De afgelopen maand is in overleg met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) hard gewerkt om de voorwaarden voor deze subsidie met het ministerie van VWS af te stemmen. De verwachting is dat dit nog voor de zomer zijn beslag krijgt. Wordt vervolgd!

  Nieuwe strategie vanaf 2022
  Op 8 april vergaderde het bestuur van NLZVE. Het belangrijkste agendapunt was de voorbereiding op de ALV die op 29 april heeft plaatsgevonden. Tijdens de ALV is met de leden een begin gemaakt van de strategiecyclus, die in september van dit jaar moet leiden tot een geactualiseerd Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen voor de jaren 2022-2024.

  Meer Wel
  De Publieke Zaak is een denktank, met als drijvende kracht Mickey Huijbregtsen, die werkt - en ik citeer voor het gemak even de website - ‘aan een meer menselijk, vitale, effectieve en open samenleving door alle maatschappelijke spelers te inspireren en te stimuleren hier een vernieuwende bijdrage aan te geven, welke past bij de mogelijkheden en behoeften van vandaag’. DPZ publiceerde twee boeken: ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). Deze boeken hebben veel maatschappelijke invloed gehad. Het derde boek in deze trilogie is in de maak en gaat heten: ‘Meer Wel’. Het boek biedt ruimte voor een fundamentele herbezinning op de voornaamste instituten en kernprocessen die bepalend zijn voor het functioneren van onze maatschappij. Verschillende werkgroepjes schrijven de hoofdstukken en ondergetekende zit in twee daarvan die – het zal niemand verbazen – gaan over onderwerpen als gezondheid en inclusieve samenleving. Ik ben erg benieuwd! Meer over dit project is te lezen op de website van De Publieke Zaak.

  Koningsdag in coronatijd
  In mijn woonplaats Austerlitz was het stil deze koningsdag: geen aubade, geen feest. Daarom heb ik deze dag maar besteed aan het samenvoegen en corrigeren van alle bestanden van bewonerscollectieven die we van de verschillende leden van NLZVE (regionale netwerken) hebben ontvangen na de inventarisatie die we vorig jaar hebben uitgevoerd. Pfff, dat was nog een hele klus. Maar we hebben nu een actueel  - voor zover mogelijk in zo’n snel groeiende beweging – bestand met een kleine 1.500 initiatieven. Binnenkort gaan we de nieuwe initiatievenkaart publiceren op onze website.

 • De maand van ... Jan Smelik | Maart 2021

  14-04-2021 0 reacties

  Het wordt zo langzamerhand knap eentonig, Zoomvergadering na Zoomvergadering ... en wat te denken van al die initiatieven die na een jaar coronastilstand hun energie zien wegvloeien? Ik houd mijn hart vast voor als we straks weer los mogen. Wat is er over? Wie blijft er over?

  Maar er is ook goed nieuws: we hopen dat we de tweede helft van dit jaar financiële ondersteuning aan lokale initiatieven kunnen geven om de boel weer op te starten of hun infrastructuur te verbeteren. Het is nog niet zeker of dit gaat lukken, maar houd de berichten in de gaten!

  Lezingen
  Ook in maart stonden diverse lezingen op mijn programma, allemaal online natuurlijk. De leukste was voor ruim 100 actieve bewoners uit Amersfoort, op de jaarlijkse bewonersavond van SamenIndebuurt033. Voor velen bleek het een eyeopener om te horen hoeveel bewonerscollectieven er al zijn en hoe belangrijk deze ontwikkeling is voor onze samenleving.

  Verder heb ik op verzoek van Prof. Theo Schuyt een gastcollege aan de VU verzorgd voor masterstudenten over bewoners aan de basis van vitale gemeenschappen. Hier bespraken we dilemma’s en vragen als:

  • Hoe komen we tot integratie van maatschappelijke initiatief in het reguliere (zorg)stelsel? Met de daarbij behorende structurele financiering
  • Hoe richten we de governance in?
  • Wat doen we in wijken waar geen bewonersinitiatief ontstaat? Hoe krijgen we landelijke dekking?
  • Hoe houden we de beweging zuiver? Hoe voorkomen we zuigende werking van ‘het systeem’?


  Belangrijk maand voor de Ella Vogelaar Academie
  Maart was een belangrijke maand voor de Ella Vogelaar Academie. We hebben een programmacoördinator benoemd: Jurgen van der Heijden. Hij is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Verder stond de maand in het teken van de zoektocht naar een voorzitter van de Programmaraad. En ook die hebben we gevonden: Steven de Waal. Bij een aantal van jullie vast bekend; hij is initiatiefnemer van Public Space en schrijver van diverse boeken over leiderschap. Steven heeft grote affiniteit met nieuwe vormen van burgerschap en bewonerscollectieven. We zijn er heel blij mee! Momenteel zijn we bezig de rest van de Programmaraad samen te stellen.

  Nieuwe voorzitter
  Sommigen van jullie dachten vast: Jurgen, dat is toch de voorzitter van NLZVE? Dat klopt. En dit betekende dan ook dat Jurgen moest kiezen en ervoor gekozen heeft zijn functie als bestuurslid neer te leggen. Ben van Essen heeft tijdelijk de rol van voorzitter op zich genomen. We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter.

  Bijzonder Statuut
  Met het onlangs door een bestuurswerkgroep opgestelde Bijzonder Statuut is de basis van NLZVE verder verstevigd. Dit is in wezen het ‘grondwetje’ van onze beweging, waarin we onze grondbeginselen vastleggen. ‘Waarom regel je dit niet in de statuten?’, hoor ik je denken. Dat is omdat we statutair vastgelegd hebben dat het Bijzonder Statuut - als reglement van de vereniging - alleen met een tweederde meerderheid kan worden aangepast. 
  Bovendien bevat het Bijzonder Statuut ook een artikel waarin we een vertaling van de grondbeginselen maken voor individuele bewonerscollectieven. Het is de bedoeling dat we een register aanleggen waar collectieven zich voor kunnen aanmelden als ze het Bijzonder Statuut onderschrijven. 
  Maar eerst moet het Bijzonder Statuut nog door de ALV worden goedgekeurd. Naar verwachting gaat het register na de zomer open.

  Event Bewonerscollectieven op weg naar volwassenheid
  Samen met twee andere partijen zijn we een symposium aan het organiseren dat in het najaar moet gaan plaatsvinden. Hiervoor gaan we actieve bewoners uitnodigen, die we een wenkend toekomstperspectief willen bieden. Inspireren en laten zien wat er kan! Het belooft een spannende bijeenkomst te worden met bijzondere gasten en sprekers. Nadere informatie volgt!

  De maand eindigde met een fietstocht met met vrouw en kinderen naar Hellevoetsluis. Ondanks het bepaald niet lenteachtige weer was het heerlijk om er even uit te zijn met het gezin.

 • De maand van ... Jan Smelik | Februari 2021

  10-03-2021 0 reacties

  Jan Smelik blikt maandelijks terug op, én vooruit naar de activiteiten van NLZVE en ontwikkelingen rondom wonen, zorg en welzijn in een breder perspectief. Februari is een korte maand, dus een korte blog deze keer ;-). 

  Corona
  Ons land blijft in de ban van het coronavirus. Gek genoeg horen en lezen we voortdurend over sectoren die het moeilijk hebben of in actie komen tegen de overheidsmaatregelen, maar bij onze eigen achterban, de bewonerscollectieven, is het opvallend rustig. Ik weet niet goed hoe ik dat moet interpreteren. Zijn er al veel initiatieven die ten onder zijn gegaan? Of loopt alles gewoon door? 

  Van de initiatieven die ik spreek, hoor ik vooral dat de energie er nu echt wel uit is. Het duurt allemaal te lang. Vooral bewonerscollectieven die een ruimte in eigendom hebben of huren het zwaar hebben. De vaste lasten lopen door, maar de inkomsten zijn (grotendeels) weggevallen. Hoe staat jouw initiatief er nu voor? Laat me weten als je in de problemen zit, dan kunnen we kijken wat er aan te doen is.

  In Austerlitz, mijn eigen dorp, is het eigenlijk niet anders. Austerlitz Zorgt kan het financieel prima volhouden, maar we kunnen in deze periode zo weinig doen! Dat knaagt. Gelukkig zijn Marianne en Henriëtte, ons dorpsteam, nog volop in bedrijf en houden we zo goed zicht op onze (kwetsbare) inwoners. Er zijn hier niet zo veel coronagevallen, maar onlangs was er wel een kleine uitbraak naar aanleiding van een verjaardagsvisite bij iemand met klachten.

  We hopen allemaal dat we zo langzamerhand uit onze holletjes kunnen kruipen ...

  Monitor Zorgzame Gemeenschappen
  Het onderzoek dat we samen met Vilans en Movisie uitvoeren, nadert zijn einde. We zijn bezig met de diepere analyses van de uitkomsten en hebben deze besproken met de regionale coördinatoren. Hieruit is voortgekomen dat we nog een verdiepingsslag maken rond het thema structurele financiering. We zien in de enquêteresultaten interessante verbanden tussen bewonerscollectieven die een locatie hebben en hun financiering. De hypothese die we willen toetsen is: initiatieven die (via de gemeente) een eigen ruimte in bezit hebben, zijn minder afhankelijk van subsidies. Ze kunnen door het exploitatiesaldo van de ruimte hun eigen broek ophouden.

  Subsidie vanaf 2022
  Eind dit jaar loopt de subsidie van NLZVE af. Dat betekent dat we met het ministerie van VWS, onze subsidieverstrekker, om de tafel moeten om een nieuwe aanvraag in te dienen. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst plannen maken. Die gaan we in dit voorjaar met het bestuur en de leden bespreken.

  Ella Vogelaar Academie
  De voorbereidingen voor het eerste curriculum zijn in volle gang. Jurgen van der Heijden is begonnen als programmacoördinator en verzamelt nu alle input van mogelijke docenten om het definitieve curriculum voor dit jaar te kunnen vaststellen.

  Intussen ben ik op zoek naar een aansprekende voorzitter voor de Programmaraad. Dat valt nog niet mee. Is het iets voor jou of ken je iemand, laat het weten!

  Blog Skipr
  Met enige regelmaat schrijf ik een column voor Skipr, een goedbezocht online platform voor zorgprofessionals en -managers. Op 18 februari schreef ik een blog met als boodschap: we moeten gezondheid niet alleen in als een individuele zaak behandelen en veel meer aandacht hebben voor de gemeenschap. Citaat: "In de gemeenschap kunnen krachten worden gedeeld en is er wederkerigheid in plaats van afhankelijkheid. De kracht van de gemeenschap is niet in geld of in rechtmatigheid uit te drukken, maar in solidariteit en aandacht. Ieder mens is naast een potentiële patiënt ook een potentiële preventiewerker."


   

 • Niet één, maar twee paradigmashifts

  22-02-2021 0 reacties

  Door Jan Smelik

  Onlangs stond in de Volkskrant een lezenswaardig interview met een drietal bestuurders van grote zorgverzekeraars. Hierin wordt een koerswijziging ingezet. Kort gezegd: veel meer aandacht voor preventie en voorzorg. Zorgverleners moeten de plicht krijgen om aan de preventie van gezondheidsklachten te werken.

  Tot mijn vreugde zie ik steeds meer beweging in de publieke opinie en de beleidsopvattingen rond gezondheid en zorg. Het gedachtegoed dat we een paradigma-verschuiving nodig hebben van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag) begint nu eindelijk echt door te dringen tot de instituties. Wel rijkelijk laat, als je beseft dat dit concept al in 2003 door huisarts Louis Overgoor is bedacht. Maar beter laat dan ooit.

  Toch is dit maar het halve verhaal. Want het genoemde artikel staat bol van het soort maakbaarheidsdenken dat ik ook aantrof in de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ van VWS. Alsof het mogelijk is vanuit het bestaande – oké, hier en daar getweakte – zorgsysteem gezond gedrag op te leggen aan de burger. Hierbij de burger nog steeds beschouwend als object, een al dan niet gezond levend of zorggebruikend individu en daarmee een potentiële kostenpost en belasting van het zorgstelsel. En als wij het nu als overheden en professionele marktpartijen maar beter organiseren komt alles goed. Zo denken de zorgverzekeraars dat als je de dokters maar een ‘gezondheidsplicht’ oplegt, je er wel komt.

  Maar om een échte verandering te bereiken naar gezond gedrag, is er een tweede paradigmashift nodig, namelijk die van overheid en markt naar de burger. Hiermee bedoel ik dat mensen die zich verantwoordelijk weten, zich ook verantwoordelijk gaan gedragen. Dat ze uit hun consumentisme kunnen opstaan tot werkelijk samenwerkende mensen. Zie de mens als regisseur van zijn eigen positieve gezondheid en als levend onderdeel van zijn gemeenschap (dat kan van alles zijn: familie, vrienden, buurt, kerk).

  Gezond gedrag is geen individuele keuze. Op sommige scholen wordt nauwelijks gerookt, op andere rookt meer dan de helft van de leerlingen. Het is aangetoond dat individuele voorlichting over gezonde leefstijl de verschillen tussen hoge en lage SES alleen maar vergroot. De mensen die het meest kwetsbaar zijn, met de minste gezondheids-vaardigheden, kun je alleen bereiken via hun leefomgeving. Als iedereen in je omgeving gezond eet, ga je dat vanzelf ook doen. En andersom natuurlijk. Gezondheidsbevordering begint bij het stimuleren van gezonde gemeenschappen.

  In de gemeenschap kunnen krachten worden gedeeld en is er wederkerigheid in plaats van afhankelijkheid. De kracht van de gemeenschap is niet in geld of in rechtmatigheid uit te drukken, maar in solidariteit en aandacht. Ieder mens is naast een potentiële patiënt ook een potentiële preventiewerker.

  Als de mens als individu benaderd wordt, is zorg een eenzame en kille wereld.

   

  Dit artikel verscheen op 19 februari 2021 op Skipr.

   

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.